215. výročí bitvy u Slavkova

Rok 2020 je ve znamení oslav 215. výročí bitvy u Slavkova, kdy se v našem bezprostředním okolí odehrála bitva Tří císařů. Toto krásné výročí spolu oslavíme důstojně, byť ne zcela tadičně.