Vyhlášení literární soutěže Slavkovské memento 2017

Slavkovské memento 2017

Literární soutěž
pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol

Zámek Slavkov - Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních (2. stupeň) a středních škol.

Témata:

1. „Války – neválky“
Války: co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě? Válečné konflikty v historii a dnes. Jakou knihu o válce jsem četl/a (referát, recenze, kritika), jaký film / dokument jsem viděl/a...
Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením apod.)

2. „Legionáři“
V původním (užším) významu se tak nazývali vojáci starověkého Říma (základem úspěchu byla disciplína, prohřešky byly velmi tvrdě trestány).
V širším slova smyslu je legionář člen jakékoli legie (např. Francouzská cizinecká legie, Španělská legie, Legie Condor, ...). V našem zorném poli jsou zcela jistě členové Československých legií (jednotky zahraničního odboje Čechů a Slováků za 1. světové války).
2. července 1917 – 100. výročí bitvy u Zborova (první významné vystoupení čs. legií na východní frontě.

Literární soutěž: libovolný slohový útvar (referát, recenze, glosa, pojednání, povídka, pohádka, fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli, verše aj.) na daná témata do 5-ti stran formátu A4 (v elektronické formě – e-mailem nebo na libovolném nosiči)

Soutěž má dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna, volné vstupenky na Letní filmový festival ve Slavkově u Brna, diplomy aj.

Uzávěrka odevzdání prací: 17. 3. 2017
(slavnostní vyhodnocení se koná 26. 4. 2017)

Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení akce dne 26. 4. 2017 za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.
Práce zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu:
blazek@zamek-slavkov.cz
(případné též klasickou poštou, ale na libovolném elektronickém nosiči, nikoli tištěné)

Děkuji a těším se na spolupráci
Mgr. Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz
tel.: 724 924 817