header header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Sbírky | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Sbírky

Sbírky

Sbírkový fond muzea je tvořen několika většími celky. Jedním z nich jsou sbírkové předměty vztahující se k dějinám Slavkova a jeho okolí. Fond představuje sbírku artefaktů různé kvality v rozsahu od národopisu po archiválie.

Další významný soubor představují napoleonika, v nichž je velmi početně zastoupen dobový i pozdější obrazový materiál, zvláště početná sbírka grafik, map i napoleonských karikatur. Ve fondu jsou dále zastoupeny dobové archiválie, a to rakouské a francouzské provenience, militaria, zejména nálezy ze slavkovského bojiště, dále dobové předměty osobní potřeby apod.

Rozsáhlý sbírkový fond představují archeologické nálezy, pocházející zejména z výzkumu zaniklé středověké vsi Konůvky, ale i ze zámku, města Slavkova a okolních obcí.

Specifickou skupinou sbírkových předmětů ve správě Historického muzea je tzv. mobiliář, tj. předměty pocházející z původního vybavení zámku. Kromě nábytku je to zejména torzo kdysi rozsáhlé barokní kounicovské obrazové sbírky, jejíž počátky spadají do 17. století a jejíž část je návštěvníkům představena při prohlídce zámku. Unikátním celkem je též kounicovská knihovna, obsahující staré tisky z období 16. až počátku 20. století. Jádro knihovny je tvořeno sbírkou knížete Václava Antonína z Kounic z druhé poloviny 18. století, obsahující cenná díla, která si kníže nechával zasílat bez ohledu na cenzuru přímo z Francie, např. spisy francouzských osvícenců a publikace z období revoluce.

Jižní Morava
Online kamera