header header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Kino Jas | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Kino Jas

Kino JAS na Facebooku. Sledujte nás zde.

 

Program kina JAS v měsíci leden 2015:

10.1. sobota 19.30 hodin
11.1. neděle 16.30 hodin
MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

17.1. sobota 19.30 hodin
KOLEJE OSUDU

18.1. neděle 19.30 hodin
ŽELVY NINJA

24.1. sobota 19.30 hodin
POMPEJE

25.1. neděle 19.30 hodin
LUCY

31.1. sobota 19.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI

1.2. neděle 16.30 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Informace a možnosti pronájmu kina JAS naleznete zde

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Historie kina Jas

V roce 2009 oslavilo slavkovské kino půl století promítání širokoúhlých filmů. Širokoúhlé filmy byly odpovědí na novou konkurenci kin – televizi. Díky mnohem kvalitnějšímu obrazu a plátnu větších rozměrů získal divák zajímavější projekci. První typy širokoúhlých snímků se objevily již ve 20. letech minulého století, ale první moderní film formátu 3:1 bylo až Roucho Henryho Kostera z roku 1953. Na uvedenou novinku zareagovaly poměrně brzy kina po celém světě včetně tehdejšího Československa. Právě slavkovské kino patřilo v rámci státu k těm prvním a 20. listopadu 1959 tak mohlo v nově upravených prostorách promítnout první širokoúhlý film.

Kinematografie ve světě je již více než 110 let – první představení uskutečnili bratři Auguste a Louis Lumièrové v pařížské kavárně Grand Café na samotném konci roku 1895. Tato technická novinka se rychlostí blesku rozšířila po Evropě a první představení v českých zemích se konalo v srpnu 1896 v Brně, tedy po pouhém půl roce. Ovšem teprve s odstupem jednoho desetiletí začala nahrazovat „kočovné“ biografy stálá kina.

Doklady o filmovém představení ve Slavkově máme již z roku 1906, kdy sem několikrát zavítal jeden z „kočovných“ biografů. Diváci mohli shlédnout jednak klasické filmy jako Ludvík XI., Souboj ze žárlivosti nebo Napoleon na ostrově sv. Heleny, ale též se mohli poučit o krásách cizích krajů nebo o světových událostech (např. o rusko-japonské válce na Dálném východě či velkém zemětřesení v jihoitalské Messině). Představení se konala vždy po několik dní v budově dnešní České spořitelny.

Stálé kino začala od roku 1921 provozovat místní TJ Sokol v prostorách dvorany pro divadlo Sokolského domu na Palackého náměstí. Brzy si získalo takovou oblibu, že v roce 1925 byly rozšířeny prostory pro diváky na 240 míst. Sokolský biograf navíc následovalo roku 1927 i kino Charita (později přejmenované na Orel), které fungovalo v tehdejším Lidovém domě. Díky vysoké návštěvnosti byla kina značně zisková – jen biograf v Sokolském domě vydělal za rok 1929 celkem 2.495 korun a 60 haléřů. Rozsáhlé aktivity si také vyžádaly roku 1930 vznik samostatného kinoodboru TJ Sokol. Ve dvacátých letech se promítaly němé filmy za doprovodu klavíru nebo gramofonu, třicátá léta znamenala nástup ozvučených filmů.

Ani po 2. světové válce význam kina ve Slavkově neupadal a státní úřady oceňovaly zejména jeho význam v šíření informací a propagandě: „O zábavu a poučení obyvatel našeho města pečuje na prvním místě kino Oko v budově Sokolského domu státního filmu, které zároveň plní skvěle úkol propagace Sovětského svazu promítáním hodnotných sovětských filmů.“ V rámci Lidové univerzity byly tak promítnuty filmy jako Přetváříme přírodu nebo Poznáváme vesmír. V roce 1952 převzal kino Oko Československý státní film a o pět let později jej získal slavkovský MNV.

V již uvedeném roce 1959 došlo v rámci „Akce Z“ k rozšíření kina Oko pro potřeby promítání širokoúhlých filmů. Budova byla prodloužena, vnitřně přebudována pro 300 osob se vzestupným hledištěm a vybavena moderním promítacím zařízením. Celkové náklady se vyšplhaly na 730.000 Kčs. Na slavnostním představení 20. listopadu 1959 si diváci mohli podívat na první sovětský barevný širokoúhlý film Ilja Muromec. Tím se slavkovské kino zařadilo po bok tehdy nejmodernějších festivalových kin nejen na území JmK, ale i v ČR (tehdejší Gottwaldov, Brno, Karlovy Vary, Praha a dalších).

Od roku 1960 neslo nový název – Kino Jas panoráma. Počet představení tento rok vzrostl na 590, přišlo na ně 99.783 osob (tj. průměrně 177 osob na představení) a tržby činily 327.470 Kčs. Největší návštěvnost měla filmová pohádka Princezna se zlatou hvězdou na čele (celkem 2.130 osob). Modernizace kina tak měla minimálně v 60. a 70. letech velký vliv na bohatou návštěvnost a na dobré zisky slavkovského kina stejně jako na spokojenost diváků. Počet představení se v té době pohyboval na úrovni 10 představení za týden, z toho jen v neděli 2 odpolední a 1 večerní představení!

Slavkovské kino přinášelo pro své návštěvníky vždy nejnovější filmové novinky domácí i světové kinematografie, které byly prezentovány v rámci letních i zimních FFP (Filmových festival pracujících), ale i mimo ně. Bylo to především zásluhou tehdejšího vedení kina, především jeho vedoucího p. Jiřího Šilhánka, který zde působil od r. 1945, kdy převzal vedení sokolského kina po svém otci Františku Šilhánkovi, až do počátku 70. let, kdy musel z politických důvodů odejít. Přesto byl dál kinu příznivě nakloněn z pozice zaměstnance Krajského filmového podniku v Brně.

V současné době kino jako jedno z mála malých kin, která přežila konkurenci multikin a televize (domácího kina), působí a pravidelně promítá 2-3 představení týdně. V roce 2012 bylo kino digitalizováno, tj. doplněno o novou digitální technologii, která umožňuje nejen výrazné zvýšení kvality promítání včetně prostorového zvuku, ale také rozšíření kvalitního kinosálu i pro další účely. Oblíbené jsou i každoroční Letní filmové fetivaly, které se konají v zámeckém parku slavkovského zámku, jenž kino JAS spravuje.
 

Jižní Morava
Online kamera