header header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Městská knihovna | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Městská knihovna

Provozní doba Městské knihovny ve Slavkově u Brna

Pondělí:   zavřeno
Úterý:   9.00-11.30 / 12.30-17.00
Středa:   9.00-11.30 / 12.30-17.00
Čtvrtek:   zavřeno
Pátek:   zavřeno

Informace o knihovně naleznete na samostatných webových stránkách www.knihovna-slavkov.cz


Služby Městské knihovny ve Slavkově u Brna

Městská knihovna ve Slavkově u Brna je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje své základní i speciální knihovnické služby v prostorách zámku ve Slavkově u Brna.

Knihovna je od roku 1998 součástí Zámku Slavkov - Austerlitz (dříve Historického muzea ve Slavkově u Brna). Uživatelům (čtenářům) je k dispozici cca 20 tisíc svazků odborné literatury a beletrie a od roku 2001 také připojení na internet. Tyto služby však představují pouze základ vykonávaných činností. Tak jako v jiných knihovnách mohou i naši čtenáři využívat následujících služeb:

  1. Půjčování knih a časopisů (mimo knihovnu)
  2. Rezervace literatury - pokud čtenář žádá knihu vypůjčenou jiným čtenářem z fondu knihovny, může si ji rezervovat u knihovníka. Knihovna po vrácení žádaného titulu uvědomí čtenáře, který požádal o rezervaci. Kniha je rezervována v knihovně po dobu 7 dnů od data upozornění, potom je půjčena dalšímu zájemci.
  3. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) - jestliže čtenář žádá dokument, který není v knihovním fondu městské knihovny, zprostředkuje knihovna jeho vypůjčení dle zásad MVS. Čtenář potvrdí převzetí dokumentu svým podpisem.
  4. Rešeršní služba - na požádání vyhledají pracovníci městské knihovny literaturu na téma zadané čtenářem. K dispozici jsou databáze Národní knihovny České republiky a dalších knihoven. Z vyhledaných titulů je možné vypůjčit knihy přítomné v knihovně, jiné lze objednat prostřednictvím MVS (viz výše).
  5. Informační činnost - prostřednictvím Internetu lze vyhledat i informace, které se nevztahují přímo ke knihovně, např. informace o dopravním spojení, adresáře, telef. seznamy aj.
  6. Kopírovací služby - kopírovací služba je určena především uživatelům knihovny. Poplatky za kopírovací služby jsou uvedeny v ceníku služeb.
  7. Knihovnicko-informační lekce pro základní a střední školy - na těchto setkáních přímo v knihovně se žáci a studenti seznamují s prostředím knihovny, jejími službami a dalšími skutečnosti, které se nějakým způsobem dotýkají knihoven, knih a literatury obecně.

Služby jsou poskytovány po zaplacení ročního zápisného, které činí 100 korun pro výdělečně činné občany, ostatní uživatelé zaplatí 50 korun. Nadstandardní služby, které se rozhodne uživatel využít, jsou za úhradu. Jedná se zejména o:

  • meziknihovní výpůjční službu (úhrada poštovného) : 50 Kč
Jižní Morava
Online kamera