header header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Slavkovská iniciativa | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Slavkovská iniciativa

Slavkovská iniciativa smíření

 Aktivita, která plyne z historických skutečností. Na pozadí tragédie válečných událostí, s nimiž je spojeno Slavkovské bojiště. Tisíců zmařených lidských životů jako důsledek nesmíření, vznikla iniciativa, která lidi nerozděluje, ale spojuje, navzájem smiřuje. Zástupci různých křesťanských církví se v rámci Slavkovské iniciativy smíření otevírají všem křesťanům, ale i ostatním lidem dobré vůle, které myšlenka smíření oslovuje. Každoročně se na přelomu září a října za účasti významných hostů konají Slavkovské dny smíření, jejichž program uzavírá ekumenická bohoslužba v chrámu Vzkříšení Páně.
 

Vznik Slavkovské iniciativy smíření

foto
foto
foto
Za začátek působení Slavkovské iniciativy smíření (SIS) bychom mohli považovat leden roku 1996. Tehdy se v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna sešli tři lidé různého povolání a zaměření. Tím prvním byl ředitel Historického muzea Ing. Jan Špatný, člen Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Druhým nadšencem byl katolický kněz a sekretář Komise pro studium otázek spojených s osobností, životem a dílem Mistra Jana Husa ustavené při České biskupské konferenci PhDr. ThLic. František Jindřich Holeček, OM. Třetím byl ředitel mezinárodní ekumenické organizace Nová naděje reverend Jaroslav Kratka. Známá Bitva tří císařů u Slavkova v roce 1805 skončila draze zaplaceným vítězstvím Napoleona. Za jediný den si tato krvavá jatka vyžádala bezmála dvacet tisíc životů lidí, kteří buď padli na bojišti nebo zemřeli později na následky zranění. Každým rokem se tato bitva slavnostně připomíná jako memento nesmiřitelnosti. Právě na pozadí této nesmiřitelnosti se zrodila Slavkovská iniciativa smíření. Její snahou je nabídnout prostor všem lidem dobré vůle bez rozdílu vyznání, kteří si přejí smíření v Ježíši Kristu, k němuž je zván každý, komu není lhostejná budoucnost našeho národa i národů ostatních, ale ani budoucnost jednotlivců dočasná i věčná.

 

Jižní Morava
Online kamera