header header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Podzemí | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podzemí

zamek - podzemí Pod budovou a nádvořím zámku se nachází tři patra sklepů, chodeb a schodišť. Tyto prostory jsou unikátní zejména svou rozlehlostí. Ukrývají se zde základy dvou starších objektů - komendy Řádu německých rytířů z 13. století a renesančního zámku ze století 16. Obě tyto stavby víceméně kopírovaly půdorys dnešního barokního zámku.

zamek - podzemí Vstup z barokní části do prostor původního paláce středověké komendy Řádu německých rytířů, kde se dochovalo několik gotických stavebních prvků. Například část schodiště, či kamenný portál z 15.století.

Dvě gotická střílnová okénka ústící do příkopu na severní straně zámku, jsou také pozůstatkem původní stavby.

Většina sklepů byla vybudována nebo přestavěna podle plánů Domenica Martinelliho jako základ stavby barokního zámku a zároveň jako hospodářské zázemí. Rodu Kouniců tyto prostory sloužily zejména ke skladování potravin či steliva a krmiva pro koně a dobytek. V dalších částech byla vybudována například kuchyně s přilehlou pekárnou, panská lázeň a další.


zamek - podzemí zamek - podzemí

 


Pece barokní pekárny byly nalezeny během stavebně-historického průzkumu v 70. letech.

Prohlídková trasa v podzemí prochází dvěma patry, z nichž to první obsahuje expozici věnovanou stavebně-historickému vývoji objektu, nejdůležitějším událostem z historie města Slavkov u Brna a osobnostem spjatým se zámkem či městem. Návštěvníci se zde seznámí také s řemesly, řemeslnými cechy a tehdejším životem ve městě. zamek - podzemí zamek - podzemí


Figuríny rozmístěné po celé prohlídkové trase prvního podzemního patra dokumentují styl oblékání jednotlivých společenských vrstev v různých dobách.
zamek - podzemí zamek - podzemí zamek - podzemí  


Řemeslníci, rolníci a další obyvatelé města jsou vybaveni náčiním a dalšími atributy.
 zamek - podzemí zamek - podzemí zamek - podzemí


V druhém podzemním patře návštěvníkům představujeme prostory využívané k výstavám a lapidárium obsahující kamenné artefakty svezené ze zámku, parku, města a hranic panství rodu Kouniců.


 zamek - podzemí zamek - podzemí zamek - podzemí


Prostory druhého podzemního patra jsou nepravidelně využívány pro výstavní účely.
  zamek - podzemí zamek - podzemí zamek - podzemí


V temných sklepech, chodbách a na schodištích našly své útočiště kolonie netopýrů a vrápeníků. zamek - podzemí zamek - podzemí zamek - podzemí


Jižní Morava
Online kamera