header header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Rod Kouniců | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Rod Kouniců

Historie rodu Kouniců

Historie slavkovského zámku se po více než čtyři století pojí se starobylým moravským šlechtickým rodem Kouniců, který ve svém znaku používal symbol lekna. V roce 1509 získal slavkovské panství a zámek Oldřich z Kounic, jenž z něj udělal hlavní sídlo rodu. Působení Kouniců ve slavkovském panství přineslo velký rozmach stavebních aktivit, podporu řemesel, založení první manufaktury a všeobecný rozvoj podnikání. Obchodní a hospodářský rozvoj podnítil zejména Dominik Ondřej z Kounic, který působil jako diplomat v habsburské říši a aktivně se účastnil politického života. Byl to rovněž on, kdo zahájil velkolepou barokní přestavbu zámku.

Nejvýznamnějším představitelem rodu se stal Václav Antonín kníže z Kounic a Rietbergu. Zkušenosti a schopnosti získané studiem na univerzitách ve Vídni a v Leidenu, ale také četnými cestami po Evropě, mu vynesly prestižní post státního kancléře a to hned ve službách čtyř habsburských panovníků - Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II a Františka II. Svojí výhodnou sňatkovou a diplomatickou politikou orientovanou zejména na Francii posílil vliv habsburského rodu a rozšířil také množství habsburských držav. Za své zásluhy obdržel Řád zlatého rouna. Kníže Václav byl pohřben ve slavkovské rodinné hrobce pod kostelem sv. Jana Křtitele.

Jedním z posledních příslušníků rodu byl Václav hrabě z Kounic. Na počátku své kariéry působil jako poslanec Říšské rady zastávající politické zájmy českého národa. Stal se významným mecenášem studentů, jimž věnoval svůj palác na Žerotínově náměstí v Brně a nechal vystavět vysokoškolské koleje.

Rodová hrobka Kouniců byla zbudována pod jižní kaplí kostela Arnoštem Kryštofem v roce 1795. V témže roce do ní byly uloženy ostatky kancléře Václava Antonína Kounice, předtím dočasně umístěné v kryptě u zámecké zahrady, a jeho snachy Marie Leopoldiny z Oettingen-Spielbergu. Dnes se v rodinné hrobce nachází sedm rakví s tělesnými ostatky příslušníků rodu z knížecí moravské a české hraběcí linie.


Majitelé slavkovského zámku

Roku 1509 získali slavkovské panství pánové z Kounic, kteří jej drželi více jak 400 let.

Oldřich +1519
Petr +1555
Oldřich *1539 +1570
Oldřich *1569 +1617
Lev Vilém *1614 +1655 (zakladatel moravské větve)
Dominik Ondřej *1654 +1705
Maxmilián Oldřich *1679 +1746
Václav Antonín *1711 +1794
Arnošt Kryštof *1737 +1797
Dominik Ondřej *1740 +1812
Alois Václav *1774 +1848

Zámek přebírají Kounicové z české větve

Michal Karel *1803 +1852
Albrecht *1829 +1897
Václav *1848 +1913
Eugen *1841 +1919
Jižní Morava
Online kamera