ŘEMESLNÉ JARMARKY NA ZÁMKU

Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců. Nejčastěji jsou pořádány
v zámeckém parku a to buď zcela samostatně, sem se řadí Jarní trhy a Václavský jarmark, anebo jako součást velké společenské akce. Druhým typem je řemeslný jarmark v rámci Dnů Slavkova či Napoleonských her a předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí, který je jarmarkem nejnavštěvovanějším. Prodává zde přes 270 prodejců. Obvyklý počet prodejců na ostatních jarmarcích se pohybuje okolo 130, přičemž převládají řemeslné stánky a občerstvení.

JARMARKY V ROCE 2020

10. 4. 2021
Jarní trhy
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01
29. 5. 2021
Dny Slavkova
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01
19. 6. 2021
Fler jarmark
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01
14. 8. 2021
Napoleonské hry
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01
18. 9. 2021
Václavský jarmark
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01
10. 10. 2021
Dýňobraní
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01
4. 12. 2021
Vzpomínkové akce - Tenkrát ve Slavkově 1805
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01

INFORMACE PRO PRODEJCE

Preferujeme stánky do 4 m2, u stánků větších rozměrů negarantujeme přijetí!

Rezervace

+420 544 227 548