ŘEMESLNÉ JARMARKY NA ZÁMKU

Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců. Nejčastěji jsou pořádány
v zámeckém parku a to buď zcela samostatně, sem se řadí Jarní trhy a Václavský jarmark, anebo jako součást velké společenské akce. Druhým typem je řemeslný jarmark v rámci Dnů Slavkova či Napoleonských her a předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí, který je jarmarkem nejnavštěvovanějším. Prodává zde přes 270 prodejců. Obvyklý počet prodejců na ostatních jarmarcích se pohybuje okolo 130, přičemž převládají řemeslné stánky a občerstvení.

JARMARKY V ROCE 2020

27. 11. 2020
-
28. 11. 2020
Tenkrát ve Slavkově 1805
zámek, zámecký park, nádvoří zámku, Palackého náměstí, ulice Husova
5. 12. 2020
Předvánoční Fler jarmark
zámecké nádvoří - konírny

INFORMACE PRO PRODEJCE

Preferujeme stánky do 4 m2, u stánků větších rozměrů negarantujeme přijetí!

Rezervace

+420 544 227 548