„Od hlíny k hliníku aneb z domácností našich babiček“. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 27. září 2022 v 16. hodin. Výstava potrvá do 10. 12. 2022.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov-Austerlitz se nachází množství zajímavých předmětů z různých oblastí lidské činnosti.

Setkat se s nimi můžete v expozicích a při příležitostných výstavách. My pro Vás tentokrát připravili výstavu nádobí a předmětů užívaných v kuchyních a jídelnách našich předků. 

Již v pozdním středověku byla používána luxusní keramika, k níž patří rovněž tzv. Brněnské poháry. Ty se vyráběly na hrnčířském kruhu od přelomu 14. a 15. století až do století 16.

Jako ukázku keramiky, která byla používána i na zámku na přelomu 18. a 19. století představíme zrestaurovaný keramický džbán s náznakem ucha, které se nedochovalo a talíř se zelenými skvrnami, glazovaný hnědě a béžově. Keramika s touto specifickou výzdobou byla pro Slavkov typická a byla zde nalezena na několika místech.

V domácnostech se již od poloviny 19. století vyskytuje smaltované nádobí. Smalt se používal již podstatně dříve, pouze však jako výzdoba šperků z drahých kovů.

Tyto zajímavé předměty a mnohem více můžete spatřit na výstavě „Od hlíny k hliníku aneb z domácností našich babiček“.

Více informací, vstupné a otevírací doba.