Zákon č. 106/1999 Sb.

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999, neevidovala organizace Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2019 žádnou podanou žádost o informace v souladu s výše uvedeným zákonem.