Muzeum ve Slavkově u Brna

Muzeum ve Slavkově u Brna má již stoletou historii. Jeho kořeny však sahají až do posledního desetiletí 19. století. Tehdy se do popředí dostává nadšené vlastenecké smýšlení a snaha prezentovat lidské dovednosti a poznatky. V roce 1893 byla ve Slavkově otevřena Národopisná výstavka, kterou doprovázel bohatý program. Nejzajímavější získané předměty pak byly následně zapůjčeny na velkou Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala v Praze v roce 1895. Většina z těchto předmětů se však z  výstavy nevrátila, což bylo jednou z příčin, proč nevzniklo muzeum ve Slavkově již na konci 19. století.

Muzeum bylo rozhodnutím městské rady založeno dne 28. prosince 1923. V této době však nemělo vlastní prostory, sbírky získávalo díky darům obyvatel Slavkova a okolních obcí. Velkým počinem v meziválečném období bylo uspořádání napoleonské výstavy v roce 1931, kterou navštívil i prezident T. G. Masaryk. V letech 1933 a 1935 pak byly uspořádány dvoje tzv. Napoleonské hry, které měly u návštěvníků velký úspěch.

V roce 1934 se správcem muzejních sbírek stává ředitel slavkovské chlapecké školy a archeolog Alois Procházka. Městská rada, díky dobrým vztahům s majitelem panství Josefem Pálffym, mohla zdarma užívat dvě zámecké místnosti pro muzejní účely. Během 2. světové války však tyto prostory muselo vyklidit a sbírky, uložené v krabicích, byly umístěny v radniční budově.

Po nejnutnějších opravách válečných škod muzeum – s názvem „Muzeum Aloise Procházky“ postupně získalo prostory ve 2. patře zámku a následně rovněž 6 místností v přízemí severního křídla. Ředitelkou muzea se stává historička a archeoložka PhDr. Dagmar Šaurová. Muzeum se stalo muzeem vlastivědným, se zaměřením na dějiny Slavkova a okolí, napoleonské období a národopis. Dagmar Šaurová má rovněž velké zásluhy na archeologických výzkumech, zejména zaniklých středověkých vesnic ve Ždánickém lese.

K rozšíření zaměření muzea dochází od 60. let 20. století, kdy muzeum získalo pozůstalost po mecenáši studentů JUDr. Václavu hraběti Kounicovi (*1948, †1913) a jeho druhé manželce Josefíně, rozené Horové (*1981, †1961). Od této doby se oblast zájmu muzejních výzkumů a sbírkového fondu rozšířila rovněž na majitele slavkovského zámku – šlechtický rod Kouniců. V roce 1973 je muzeum přejmenováno na Historické muzeum ve Slavkově u Brna.

K velké změně dochází k 1. 1. 1987, kdy muzeum přebírá do své správy rovněž zámek a od této doby provozuje i jednotlivé zámecké expozice.

Dvacet let od převzetí zámku, v roce 2007, zastupitelstvo města schvaluje změnu názvu muzea na „Zámek Slavkov-Austerlitz“.

Hlavní sbírkové fondy instituce:

Kounicové

Předměty dokumentují šlechtický rod Kouniců, který vlastnil slavkovské panství od 16. do 20. století a nechal postavit rovněž slavkovský zámek. V současné době je většina sbírkových předmětů této podsbírky spojená s JUDr. Václavem hrabětem Kounicem a jeho druhou manželkou Josefínou.

Militária

Nejrůznější druhy militárií – chladné a palné zbraně, munice, výstroj, výstrojní doplňky, cínoví vojáčci, plány, fotografie.

Napoleonika

Fond obsahuje předměty, související s osobou Napoleona Bonaparta, francouzskou revolucí a napoleonskou epochou (1789-1821), dále předměty související se vzpomínkovými akcemi, výstavami a vědeckou činností zaměřenou na období francouzské revoluce a napoleonských válek.

Napoleonské pohlednice

Obsahuje historické i soudobé pohlednice s tématikou napoleonského období, francouzské revoluce, osobností a míst s těmito obdobími spojených.

Národopis

Podsbírka obsahuje předměty etnografického charakteru – lidový nábytek, podmalby na skle, kolovraty, vřetena, motovidla, kroje a jejich součásti, různé textilie, zemědělské nářadí.

Slavkovsko

Podsbírka obsahuje předměty spojené nejen s městem Slavkovem u Brna, ale rovněž se slavkovským regionem. Získávané předměty dokumentují historii a vývoj města Slavkova u Brna, slavkovského regionu a život zdejších obyvatel.

Této tématice se věnuje například kniha muzejních historiků Martina Ráji a Vladimíry Zichové: Napoleonská epocha na pohlednicích ze sbírek Zámku Slavkov-Austerlitz.