Kolem r. 1200

Vybudování komendy Řádu německých rytířů

sídlo pro rytíře

1237

První písemný záznam o Slavkovu

1416

Udělení znakového privilegia – prvního v Čechách

1509

Panství připadá Kounicům

Kounicové – hybatelé habsburské monarchie

1590

Vybudování renesančního zámku

STO LET RENESANCE

1769

Barokní podoba zámku je po více než sto letech kompletní

BAROKNÍ PERLA

2. 12. 1805

Bitva u Slavkova

NAPOLEON A BITVA U SLAVKOVA

1919

Smrt Evžena z Kounic. Rod Kouniců vymírá. Zámek přebírá uherský hraběcí rod Pálffyů. Po válce byl těmto aristokratům majetek zabaven a tak Slavkov přešel do rukou státu.

2008

Zámek Slavkov – Austerlitz byl prohlášen národní kulturní
památkou, dnes je ve vlastnictví města Slavkov u Brna