Dominik Ondřej z Kounic (1654–1705)

Tajný rada, říšský dvorský vicekancléř, zakladatel manufaktur a stavebník slavkovského zámku Dominik Ondřej z Kounic se narodil roku 1654, rok před smrtí svého otce Lva Viléma. V letech 1654 – 1669 byl vychováván u brněnských jezuitů, další dva roky studoval v Olomouci. Po ukončení studií se na podzim roku 1671 vypravil na cestu po Itálii (byl přijat papežem Klimentem X.), Francii, Švýcarsku a Německu. Po návratu roku 1674 se ve Vídni oženil s hraběnkou Marií Eleonorou ze Šternberka, s níž měl čtyři syny a čtyři dcery. Dominik Ondřej se zapojil do politického života, působil jako c.k. komoří a přísedící moravského zemského soudu, tajný rada a říšský dvorský vicekancléř.

V diplomatických službách působil na dvoře bavorského kurfiřta Maxmiliána Emanuela, kterého získal jako spojence Habsburků proti Francii a spolu s kurfiřtem se roku 1683 účastnil osvobozování Vídně obležené Turky. Další cesta jej zavedla do Anglie ke dvoru krále Karla II. Roku 1688 pak zastupoval císaře při volbě biskupa v Řeznu a byl plnomocným rakouským vyslancem při uzavírání Ryjswického míru v Holandsku roku 1697.

Byl nejen dobrým diplomatem, ale i hospodářem. Podstatně rozmnožil slavkovské panství, získal i statky v Uhrách (Neu Kaunitz) a 20. května 1702 zřídil z panství Slavkov u Brna, Uherský Brod, Moravské Prusy, Velký Ořechov a Bánov fideikomis pro prvorozené mužské potomky. Pokoušel se i o zřízení textilní manufaktury ve Slavkově. Rozsáhlé podnikání jej však značně zadlužilo, takže po své smrti po sobě zanechal dluhy ve výši téměř poloviny svého majetku.

Dominik Ondřej, od roku 1683 říšský hrabě, vynikl i jako zakladatel současného slavkovského zámku. Na místě starého renesančního sídla zahájil roku 1692 výstavbu reprezentativní barokní rezidence. Plány pro přestavbu vytvořil slavný italský kněz a architekt Domenico Martinelli z Luccy. Do roku 1705 bylo vybudováno pouze západní křídlo zámku, vyzdobené štukami a freskami italských umělců.

Dominik Ondřej z Kounic zemřel ve Vídni roku 1705 a byl pohřben v rodinné hrobce v dominikánském kostele sv. Michala v Brně.