Sídlo pro rytíře

Místo, kde dnes stojí monumentální zámek, přitahovalo stavitele od nepaměti. Už ve 13. století tady totiž stálo jedno z největších sídel Řádu německých rytířů na Moravě – tzv. komenda. Tato na tehdejší dobu velkolepá stavba byla vybudována na vyvýšeném místě obklopeném bažinou. Sídlo zahrnovalo hlavní budovu paláce s obdélníkovým půdorysem o rozměrech cca 27,4 x 14 m, s nárožními obrannými věžemi, v jižní části pak hospodářské budovy, vše obehnáno hradbami vysokými až sedm metrů. V komendě žilo 12 řádových bratří a 50-60 dalších osob zde bylo zaměstnáno jako čeledíni, kuchaři, lesníci a lidé, kteří pracovali jak v lese, tak zejména na poli. Samotní řádoví bratři byli tehdy zaměstnáni především vojenskou činností, službou panovníkovi či působením v založených špitálech.

Po porážce polsko-litevským vojskem v bitvě u Grunwaldu v roce 1410 byl Řád německých rytířů značně oslaben a na počátku roku 1411 slavkovskou komendu ztrácí. Již nikdy se mu ji nepodařilo získat zpět do svého vlastnictví.

Přestože na základech řádové komendy dnes stojí barokní skvost, můžete její zbytky zhlédnout. Sejít však musíte do spletitého zámeckého podzemí. Dodnes se zde zachovalo několik gotických prvků i místností.