Pravidla pro facebookové soutěže

Obecná pravidla soutěží na Facebooku Zámek Slavkov – Austerlitz

  • Provozovatelem soutěže na facebookové stránce „Zámek Slavkov – Austelritz“ je Zámek Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého nám. 1, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 00373320. Společnost Facebook, akciová společnost není pořadatelem těchto soutěží, nijak je nesponzoruje ani s nimi nesouvisí. Platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.
  • Soutěže jsou vyhlašovány prostřednictvím příspěvků na hlavní stránce a v událostech facebookové stránky „Zámek Slavkov – Austerlitz“.
  • Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby starší 18 let trvale žijící v Česku nebo na Slovensku.
  • Doba trvání soutěže je vždy vymezena přímo v soutěžním příspěvku, stejně tak způsob výběru a počet výherců i výhra samotná.
  • Výherci budou o výhře informováni pod soutěžním příspěvkem v komentářích i prostřednictvím soukromé zprávy, ve které bude dohodnuto předání výhry. Předání je uskutečňováno v Informačním centru Zámek Slavkov – Austerlitz dle dané otevírací doby Infocentra.
  • Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň dává souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů nezbytných k realizaci soutěže.

Zámek Slavkov – Austerlitz
6. února 2020