Velikonoce na zámku!

I z kuřátka Alice, bude jednou slepice.

Jenže se nejprve musí naučit něco o Velikonocích, protože bezpochybně patří mezi jejich symboly. Proto má kuřátko Alice řadu otázek k tématice Velikonoce a Vy děti mu můžete pomoci je zodpovědět, tedy pokud odpovědi znáte. To zjistíte při nové Velikonoční hře v zámeckém parku. Ta obsahuje celkem 12 stanovišť, najdete ji ve spodní části a zahrát si ji budete moci od 25. 3. do 7. 4. 2024. Za každou správnou odpověď získáte slovíčko říkanky, kterou když si zapamatujete nebo zapíšete a poté řeknete v Turistickém informačním centru, dostanete malou odměnu.

Velikonoční pondělí pak děti mohou strávit s námi ve Velikonočních dílničkách, kde si budou moci vytvořit nějaký pěkný výrobek nebo ozdobit perníkové vajíčko. Dílničky budou otevřeny od 10:00 do 15:00 hodin ve vstupní hale, kde rovněž bude probíhat mini řemeslný jarmark. Těšíme se na Vás.